Key insights

En metode til at sammenfatte indsigter baseret på research data. Bruges som referencepunkt for resten af designprocessen, både som udgangspunkt for ideation og senere at evaluere idéer og prototyper.   

Deltagere: 1-5

Tid: 0.5 – 3 t

Materialer: Post-its, skriveredskaber

Krav: God indsigt I research data

Ressourcer:

Kamal, I. (2012). “Metrics Are Easy; Insight Is Hard,”

ISDD 5.1, The process of service design research

Formål

Formålet med metoden er at identificere, hvilke mål, behov, motivationer, barrierer, udfordringer mm. brugerne har. Key Insights kortlægger både brugernes handlinger, motivationer og udfordringer, hvilket giver mulighed for at opstille designudfordringer, der kan løses på alle niveauer.

Metoden

Metoden går ud på at skabe key insights ved at bruge nedenstående template. Key insights kan både være negativt baseret eller positivt baseret. 

Negativt baseret
Positivt baseret

En negativt baseret insight udspringer af en udfordring brugeren har og viser, hvad årsagen til brugerens udfordring er.

En positivt baseret insight udspringer af et mål eller motivation brugeren har, men viser, hvor der opstår en barriere i forhold til at brugeren kan opnå sit mål.

Forskellen på de to ligger i, at en positivt baseret insight har et ‘men’ til sidst, der viser barrieren. 

Key insights bør bygge på konkret research data i form af konkrete observationer eller interview. Men det kan være nødvendigt at foretage antagelser undervejs. Disse skal blot be- eller afkræftes.

Fremgangsmåde

Gennemgå research dataen. Hver gang du støder på et behov, bekymring, udfordring, mål, ønske, følelse eller des lige noteres denne som i ovenstående template. 

Hvem: Behøver ikke være den konkrete personer, men kan også være en karakter eller typisk bruger.

Hvad: Er den handling, bekymring, mål eller lign. som indsigten drejer sig om. 

Fordi: Er forklaringen bag handlingen, bekymringen mm.

Er det en positivt baseret indsight noteres også

Men: Der beskriver barrieren for brugerens handling, mål eller lign.

Det er vigtigt at prøve på ikke at være super kritisk på dette stadie, men få noteret så mange indsigter som muligt. 

Når alle indsigter er noteret, kan du gennemgå indsigterne og identificere mønstre og gruppere indsigter, der hænger sammen eller ligner hinanden.

Eksempel

Dette eksempel viser formen på et negativt baseret indsight og et positivt baseret indsight. Det viser samtidig også, hvordan den samme indsight typisk både kan forekomme som en negativ og som en positiv. Derfor, hvis du har svært ved at udfolde en negativ indsight, kan du prøve at omformulere det til en positiv og omvendt.