Showing 3 Result(s)

Issue Cards

Issue Cards En metode til at samle alle relevante problemer inden for den designudfordring, man arbejder med. Hvert kort består af et isoleret problem og bruges som udgangspunkt for diskussion og ideation. Deltagere: 1-5 Tid: 0.5 – 3 t Materialer: Post-its, skriveredskaber Krav: God indsigt I research data Ressourcer: Stickdorn, ME H., Lawrence, A. Schneider, …

Key Insights

Key insights En metode til at sammenfatte indsigter baseret på research data. Bruges som referencepunkt for resten af designprocessen, både som udgangspunkt for ideation og senere at evaluere idéer og prototyper.    Deltagere: 1-5 Tid: 0.5 – 3 t Materialer: Post-its, skriveredskaber Krav: God indsigt I research data Ressourcer: Kamal, I. (2012). “Metrics Are Easy; …